Welkom bij Amnesty Oegstgeest

In ons dorp Oegstgeest zijn al vele jaren mensen actief voor Amnesty International. Bijvoorbeeld: brieven schrijven aan regeringen ten gunste van gewetensgevangenen, het presenteren van Amnesty op markten met informatie en petities, de tweejaarlijkse boekenmarkt, het voorlichtingswerk over mensenrechten op scholen. Deze en andere activiteiten worden opgezet en gecoördineerd door de plaatselijke Amnesty-werkgroep, Amnesty Oegstgeest, waaronder ook een Scholengroep en een groep van zogenoemde flexwerkers zijn begrepen.  

Giften
Dat dorpsgenoten Amnesty Oegstgeest een warm hart toedragen, blijkt ook uit de extra giften die wij ontvingen. De Diaconie PGO hield een paascollecte ten behoeve van ons werk en doneerde 557 euro.

Een privégift kregen we van een mevrouw die voor haar verjaardag in plaats van een cadeau geld voor Amnesty Oegstgeest vroeg. Zij maakte ons 185 euro over.

Actueel
Collecte 2020
Voor de jaarlijkse Amnesty-collecte gingen van 9 tot en met 14 maart weer veel vrijwilligers in Oegstgeest langs de deuren.
De opbrengst was ruim € 4.170. Wij bedanken alle collectanten en de gulle gevers

Internationale Vrouwendag 8 maart 2020
Rond 8 maart, de Internationale Vrouwendag, houdt Amnesty International altijd een schrijfactie ten behoeve van vrouwen die om politieke redenen onderdrukt worden of zelfs in de gevangenis belandden. Deze keer was de schijnwerper gericht op de Iraanse Saba Kordafshari. Ze werd tot 24 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat ze actievoerde tegen de verplichte hoofddoek.
Saba Kordafshari strijdt voor het recht om zelf te bepalen wat je draagt. Door het niet dragen van een hoofddoek strafbaar te stellen, worden vrouwen in Iran gediscrimineerd. Wetten die de hoofddoek verplichten, zijn in strijd met het recht op vrije meningsuiting en het recht op gelijke rechten voor iedereen.

Vrijwilligers van Amnesty Oegstgeest waren voor de schrijfactie ook dit jaar in de Openbare Bibliotheek in Oegstgeest, waar ze bloemen uitdeelden.
Omdat 8 maart dit jaar op een zondag viel, was de schrijfactie verplaatst naar vrijdag 6 maart.

Schrijfactie

Op 10 december 2019 hield Amnesty Oegstgeest in de Openbare Bibliotheek een schrijfactie ten behoeve van slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Veel bezoekers kwamen brieven en groetenkaarten schrijven. Er stonden bloemen voor hen klaar. Medewerksters van de bibliotheek die de ruimte beschikbaar stellen voor de schrijfmiddag, zorgden ook dit jaar weer voor thee en koffie. Het is verheugend dat er zoveel geschreven is!

Hoe zinvol dat is, laat dit overzicht zien: https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successen.

Tekenwedstrijd 2019


Foto Willemien Timmers,
Oegstgeester Courant.

Op 20 november, de Dag van de Rechten van het Kind, hebben leerlingen van groep 8 van basisschool De Vogels les gekregen over de Kinderrechten en over het werk van Amnesty.
Vervolgens sloegen ze – vaak met veel creativiteit – aan het tekenen. De jury beloonde drie tekeningen met een hoodie en een oorkonde. De winnaars zijn Britt Schreuder, Roos van Bemmel en Oskar Möltgen. Oskar maakt een tekening met een stevige overtuiging: kinderen hebben recht op onderwijs!
De tekening van Kiril Ledijaev viel niet in de prijzen, maar daarvan zijn groetenkaarten gemaakt. Op 10 december liggen ze klaar in de Bibliotheek voor de schrijfmiddag.

Wat wij deden
Gedichtenwedstrijd

 

De gedichtenwedstrijd die Amnesty Oegstgeest organiseerde, is gewonnen door Hasse Drewes met het gedicht ‘Uniek en toch gelijk’.
Bij de prijsuitreiking analyseerde voorzitter en jurylid Peter Schmitz de tekst van haar gedicht, dat een knappe, geleidelijke opbouw heeft van ‘uniek’ naar ‘iedereen’. Hasse, 14 jaar oud, 3e klas gymnasium, schrijft vaker gedichten en verhalen, speelt fagot, treedt ook op met een band, turnt driemaal per week en houdt nog tijd over voor haar vriendinnen en om heel veel te lezen.

Als je zo veelzijdig bent, is het niet verbazingwekkend dat je ook nog de Amnesty-gedichtenwedstrijd wint. Wij feliciteren haar van harte.

Oproep
We zoeken nog vrijwilligers voor het scholenwerk. Coördinator Ben Koster informeert u graag: tel. 071 5150280. Zie ook: pagina Scholenwerk

Goed Nieuws
Klik hier voor het actuele goede nieuws op de Amnesty-website.

Amnesty International eist vrijlating van alle gewetensgevangenen. Amnesty International ijvert voor eerlijke processen voor politieke gevangenen. Amnesty International wil martelingen, ‘verdwijningen’, politieke moorden en de doodstraf wereldwijd uitbannen.