Welkom bij Amnesty Oegstgeest

In ons dorp Oegstgeest zijn al vele jaren mensen actief voor Amnesty International. Bijvoorbeeld: brieven schrijven aan regeringen ten gunste van gewetensgevangenen, het presenteren van Amnesty op markten met informatie en petities, de tweejaarlijkse boekenmarkt, het voorlichtingswerk over mensenrechten op scholen. Deze en andere activiteiten worden opgezet en gecoördineerd door de plaatselijke Amnesty-werkgroep, Tekenwedstrijd 2019
Amnesty Oegstgeest, waaronder ook een Scholengroep en een groep van zogenoemde flexwerkers zijn begrepen.
 

Giften
Dat dorpsgenoten Amnesty Oegstgeest een warm hart toedragen, blijkt ook uit de extra giften die wij ontvingen. De Diaconie PGO hield een paascollecte ten behoeve van ons werk en doneerde 557 euro.

Een privégift kregen we van een mevrouw die voor haar verjaardag in plaats van een cadeau geld voor Amnesty Oegstgeest vroeg. Zij maakte ons 185 euro over.

Actueel
Schrijfactie

Op 10 december 2019 hield Amnesty Oegstgeest in de Openbare Bibliotheek een schrijfactie ten behoeve van slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Veel bezoekers kwamen brieven en groetenkaarten schrijven. Er stonden bloemen voor hen klaar. Medewerksters van de bibliotheek die de ruimte beschikbaar stellen voor de schrijfmiddag, zorgden ook dit jaar weer voor thee en koffie. Het is verheugend dat er zoveel geschreven is!

Hoe zinvol dat is, laat dit overzicht zien: https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successen.

Tekenwedstrijd 2019


Foto Willemien Timmers,
Oegstgeester Courant.

Op 20 november, de Dag van de Rechten van het Kind, hebben leerlingen van groep 8 van basisschool De Vogels les gekregen over de Kinderrechten en over het werk van Amnesty.
Vervolgens sloegen ze – vaak met veel creativiteit – aan het tekenen. De jury beloonde drie tekeningen met een hoodie en een oorkonde. De winnaars zijn Britt Schreuder, Roos van Bemmel en Oskar Möltgen. Oskar maakt een tekening met een stevige overtuiging: kinderen hebben recht op onderwijs!
De tekening van Kiril Ledijaev viel niet in de prijzen, maar daarvan zijn groetenkaarten gemaakt. Op 10 december liggen ze klaar in de Bibliotheek voor de schrijfmiddag.

Collecte 2019
V
oor de jaarlijkse Amnesty-collecte gingen van 10 tot en met 16 maart 60 vrijwilligers in Oegstgeest langs de deuren. De opbrengst was bijna € 5.900. Wij bedanken alle collectanten en de gulle gevers.
Ook dit jaar deed zich een opvallend verschijnsel voor: in de collectebussen vonden we munten uit 23 verschillende landen, onder andere uit Swaziland en Namibië! Zie wat deze buitengewone gaven betreft ook de pagina ‘collecteren’.

Wilt u volgend jaar misschien meehelpen met de collecte? Dat zouden we zeer op prijs stellen. Zie ook op de pagina ‘collecteren’ hoe u zich kunt aanmelden.

Internationale Vrouwendag 2019
Vrijwilligers van Amnesty Oegstgeest waren op vrijdag 8 maart tussen 14.00 en 16.00 uur in de Openbare Bibliotheek aanwezig met een petitie, groetenkaarten en voorbeeldbrieven voor de jaarlijkse vrouwendagactie.
Dit jaar was er bijzondere aandacht voor Saoedische vrouwen. Het verbod om auto te rijden is voor hen opgeheven, maar Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan, Aziza al-Yousef en andere activisten die zich hiervoor inzetten, zitten gevangen.
Iedereen die de petitie tekende en/of schreef, kreeg een fleurige bloem aangeboden. De bibliotheekmedewerkers die weer ruimte boden, zorgden voor een kopje thee.

Wat wij deden
Gedichtenwedstrijd

 

De gedichtenwedstrijd die Amnesty Oegstgeest organiseerde, is gewonnen door Hasse Drewes met het gedicht ‘Uniek en toch gelijk’.
Bij de prijsuitreiking analyseerde voorzitter en jurylid Peter Schmitz de tekst van haar gedicht, dat een knappe, geleidelijke opbouw heeft van ‘uniek’ naar ‘iedereen’. Hasse, 14 jaar oud, 3e klas gymnasium, schrijft vaker gedichten en verhalen, speelt fagot, treedt ook op met een band, turnt driemaal per week en houdt nog tijd over voor haar vriendinnen en om heel veel te lezen.

Als je zo veelzijdig bent, is het niet verbazingwekkend dat je ook nog de Amnesty-gedichtenwedstrijd wint. Wij feliciteren haar van harte.

Oproep
We zoeken nog vrijwilligers voor het scholenwerk. Coördinator Ben Koster informeert u graag: tel. 071 5150280. Zie ook: pagina Scholenwerk

Goed Nieuws
Klik hier voor het actuele goede nieuws op de Amnesty-website.

Amnesty International eist vrijlating van alle gewetensgevangenen. Amnesty International ijvert voor eerlijke processen voor politieke gevangenen. Amnesty International wil martelingen, ‘verdwijningen’, politieke moorden en de doodstraf wereldwijd uitbannen.