Eerdere acties

Amnesty collecte 2023
Van 12 t/m 18 maart gingen vrijwilligers van Amnesty Oegstgeest weer langs de huizen met de collectebus.
Helaas waren er weer minder mensen beschikbaar dit jaar. Toch haalden de 38 collectanten samen het mooie bedrag op van 4.336 euro.

Internationale Vrouwendag 2023

Op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, houdt Amnesty International altijd een schrijfactie ten behoeve van vrouwen die om politieke redenen onderdrukt worden of zelfs in de gevangenis belandden.
Dit jaar waren de schijnwerpers gericht op vrouwen en meisjes in Afghanistan. Meisjes die niet meer mogen studeren, vrouwen die op allerlei manieren worden onderdrukt.
Vrijwilligers van Amnesty Oegstgeest waren in de Openbare Bibliotheek aanwezig met petities en een voorbeeldbrief gericht aan de Taliban.
Voor de schrijvers en ondertekenaars was er een bloemetje. Medewerksters van de bibliotheek zorgden voor een welkom met thee, koffie en koek.

Schrijfactie 2022
Op 9 december, een dag voor de viering van de Dag van de Rechten van de Mens, lieten we weer via een schrijfmiddag onze stem horen tegen onderdrukkende regimes ten behoeve van mensen die gestraft of bedreigd worden om het simpele feit dat ze opkomen voor mensenrechten. De schrijfmiddag vond plaats in het Dorpscentrum.
Uitgebreide informatie, ansichtkaarten en voorbeeldbrieven lagen klaar, met de adressen. Er werden brieven en kaarten gestuurd naar overheden en gevangenen in Bangladesh, Cuba, Frankrijk, Iran, Hongkong, Kameroen, Marokko, Paraguay, Rusland, en Zimbabwe.
Voor de schrijvers was er thee met koekjes, gebakken door de Leo Kannerschool.

Internationale Vrouwendag 8 maart 2022
Op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, waren vrijwilligers van Amnesty Oegstgeest in de middag aanwezig in het Dorpscentrum, Lijtweg 9.
Er lagen er groetenkaarten klaar om te verzenden naar vrouwen die om politieke redenen onderdrukt worden of in de gevangenis belandden. Wij wilden die vrouwen laten weten dat wij ze niet vergeten!
Er werd met veel toewijding geschreven. Kaarten voor vrouwen in de Filippijnen en Turkije zijn rechtstreeks naar die landen verstuurd. Kaarten voor vrouwen in China, Eritrea, Mexico, Palestijnse Gebieden en Thailand zijn in een envelop naar Amnesty Amsterdam verstuurd. Vandaaruit komen ze op hun bestemming.
Voor alle schrijvers was er een kopje thee en een fleurige narcis.

Groetenactie
Op 6 februari 2022 was er na lange tijd weer een groetenactie in de Groene Kerk. Er zijn 33 kaarten geschreven en verstuurd.
De kaarten waren al voorzien van een postzegel. De schrijvers doneerden 41,60 euro als bijdrage in de portokosten.

Een kleine actie, maar elke kaart kan het verschil maken!

Schrijfactie 2021
Op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, hield Amnesty Oegstgeest de jaarlijkse schrijfactie.
Deze keer van 15.00 - 17.30 uur in de hal van het Dorpscentrum, Lijtweg 9. Er waren tafeltjes met voorbeeldbrieven, petitielijsten, kaarten etc. 
In Nederland sturen we met elkaar honderdduizenden brieven naar koningen, ministers en presidenten en vragen hun een einde te maken aan onrecht. Deze keer voerden we actie voor de 15-jarige Janna uit de Bezette Palestijnse Gebieden die met de dood wordt bedreigd omdat ze verslag doet van onrecht in haar dorp. Ook voor Bernardo uit Guatemala die in de gevangenis zit omdat hij de natuur wilde beschermen. En voor Mikita uit Oekraïne die zwaar werd mishandeld in de gevangenis en daar alleen maar zit omdat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek was.
Naast de schrijfactie, was er ook een boekenhoekje. De opbrengst van de boeken die verkocht werden, is natuurlijk voor Amnesty.

Kleine boekenmarkt op dinsdag 16 november 2021
Tijdens de inloopochtend in het Dorpscentrum was een selectie boeken te koop. De prijsjes waren klein en de opbrengst - 45 euro - ook. Maar alle beetjes helpen. Een nieuw plan is om steeds bij activiteiten van Amnesty Oegstgeest boeken aan te bieden.

Geen grote boekenmarkt in 2021
Ook Amnesty Oegstgeest kampte met de beperkingen door het coronavirus. Helaas kon daardoor de tweejaarlijkse Boekenmarkt niet doorgaan.

Internationale Vrouwendag 2021
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Elk jaar besteedt Amnesty Oegstgeest daar aandacht aan, maar door de gevolgen van de coronapandemie moesten wij dit jaar helaas overslaan.

Collecte 2021
Dit jaar kon ook de gebruikelijke Amnesty-collecte niet doorgaan als gevolg van de pandemie.
Bestuurslid en coördinator collectes Marijke Visser heeft op eigen initiatief 90 personen per e-mail een donatie gevraagd.
Ondanks dat een aantal van hen al vaste donateur zijn en niet meededen, werd een bedrag van 524 euro ingezameld.
Dank aan de goede gevers!

Schrijven met Amnesty Oegstgeest
Op 10 december 2020, de Dag van de Rechten van de Mens, lieten we weer onze stem horen tegen onderdrukkende regimes ten behoeve van mensen die gestraft of bedreigd worden om het simpele feit dat ze opkomen voor mensenrechten. Ondanks de beperkende maatregelen kwamen verheugend veel briefschrijvers naar het Dorpscentrum.

Collecte 2020
Voor de jaarlijkse Amnesty-collecte gingen van 9 tot en met 14 maart weer veel vrijwilligers in Oegstgeest langs de deuren.
De opbrengst was ruim € 4.170. Wij bedanken alle collectanten en de gulle gevers

Internationale Vrouwendag 8 maart 2020
Rond 8 maart, de Internationale Vrouwendag, houdt Amnesty International altijd een schrijfactie ten behoeve van vrouwen die om politieke redenen onderdrukt worden of zelfs in de gevangenis belandden. Deze keer was de schijnwerper gericht op de Iraanse Saba Kordafshari. Ze werd tot 24 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat ze actievoerde tegen de verplichte hoofddoek.
Saba Kordafshari strijdt voor het recht om zelf te bepalen wat je draagt. Door het niet dragen van een hoofddoek strafbaar te stellen, worden vrouwen in Iran gediscrimineerd. Wetten die de hoofddoek verplichten, zijn in strijd met het recht op vrije meningsuiting en het recht op gelijke rechten voor iedereen.

Vrijwilligers van Amnesty Oegstgeest waren voor de schrijfactie ook dit jaar in de Openbare Bibliotheek in Oegstgeest, waar ze bloemen uitdeelden.
Omdat 8 maart dit jaar op een zondag viel, was de schrijfactie verplaatst naar vrijdag 6 maart.

Schrijfactie
Op 10 december 2019 hield Amnesty Oegstgeest in de Openbare Bibliotheek een schrijfactie ten behoeve van slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Veel bezoekers kwamen brieven en groetenkaarten schrijven. Er stonden bloemen voor hen klaar. Medewerksters van de bibliotheek die de ruimte beschikbaar stellen voor de schrijfmiddag, zorgden ook dit jaar weer voor thee en koffie. Het is verheugend dat er zoveel geschreven is!

Tekenwedstrijd 2019


Foto Willemien Timmers,
Oegstgeester Courant.

Op 20 november, de Dag van de Rechten van het Kind, hebben leerlingen van groep 8 van basisschool De Vogels les gekregen over de Kinderrechten en over het werk van Amnesty.
Vervolgens sloegen ze – vaak met veel creativiteit – aan het tekenen. De jury beloonde drie tekeningen met een hoodie en een oorkonde. De winnaars zijn Britt Schreuder, Roos van Bemmel en Oskar Möltgen. Oskar maakt een tekening met een stevige overtuiging: kinderen hebben recht op onderwijs!
De tekening van Kiril Ledijaev viel niet in de prijzen, maar daarvan zijn groetenkaarten gemaakt. Op 10 december liggen ze klaar in de Bibliotheek voor de schrijfmiddag.

Collecte 2019
V
oor de jaarlijkse Amnesty-collecte gingen van 10 tot en met 16 maart 60 vrijwilligers in Oegstgeest langs de deuren. De opbrengst was bijna € 5.900. Wij bedanken alle collectanten en de gulle gevers.

Internationale Vrouwendag 2019
Vrijwilligers van Amnesty Oegstgeest waren op vrijdag 8 maart tussen 14.00 en 16.00 uur in de Openbare Bibliotheek aanwezig met een petitie, groetenkaarten en voorbeeldbrieven voor de jaarlijkse vrouwendagactie.
Dit jaar was er bijzondere aandacht voor Saoedische vrouwen. Het verbod om auto te rijden is voor hen opgeheven, maar Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan, Aziza al-Yousef en andere activisten die zich hiervoor inzetten, zitten gevangen.
Iedereen die de petitie tekende en/of schreef, kreeg een fleurige bloem aangeboden. De bibliotheekmedewerkers die weer ruimte boden, zorgden voor een kopje thee.

Schrijfactie
Op 10 december 2018 hield Amnesty Oegstgeest in de Openbare Bibliotheek een schrijfactie ten behoeve van slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Veel bezoekers kwamen brieven en groetenkaarten schrijven. Er lagen Amnesty-cadeautjes voor hen klaar en een grote hoeveelheid brownies, die een betrokken buurvrouw bakte voor de gelegenheid. Medewerksters van de bibliotheek die de ruimte beschikbaar stellen voor de schrijfmiddag, zorgden ook dit jaar weer voor thee en koffie. Het is verheugend dat er zoveel geschreven is!

Boekenmarkt 2018
Nieuwe Boekenmarkt ‘Klein maar fijn’
De grote Amnesty Boekenmarkt was weer een succes. Er zijn boeken en cd’s verkocht voor een totaalbedrag van 3.800 euro. De opbrengst komt geheel ten goede aan het werk van Amnesty.
Voor het grootste deel van de overgebleven boeken zijn goede doelen gevonden, onder andere het RoPaRunTeam 172 van Sanquin.

Een hoeveelheid mooie boeken werd apart gehouden om later (11 en 19 december) op de ‘Kleine Boekenmarkt’ in het Dorpscentrum te verkopen voor een euro per stuk. Dit bracht nog zo’n 92 euro op.

Collecte 2018
Voor de jaarlijkse Amnesty-collecte gingen van 11 tot en met 17 maart weer vele vrijwilligers in Oegstgeest langs de deuren. De opbrengst was ruim € 5.900. Wij bedanken alle collectanten en de gulle gevers.

Internationale Vrouwendag 2018
Voor de jaarlijkse Amnesty-actie rond Internationale Vrouwendag, waren er op vrijdag 8 maart van 14.00 – 16.00 uur vrijwilligers van Amnesty Oegstgeest met een ‘schrijftafel’ in de Openbare Bibliotheek. In een prettige sfeer werden petities getekend en tientallen groetenkaarten geschreven aan onderdrukte vrouwen in verschillende landen.
Dit jaar was er bijzondere aandacht voor de Egyptische advocaat Azza Soliman die zich op vreedzame wijze inzet voor slachtoffers van marteling en voor de rechten van vrouwen. De Egyptische autoriteiten arresteerden haar al verschillende keren en vallen haar geregeld lastig.
Voor iedereen die een groetenkaart schreef was er een fleurige bloem.

Tekenen voor Amnesty en Schrijfactie
Een feestelijke bijeenkomst was het, op 8 december 2017 in de bibliotheek. Zes winnaars van de Amnesty-tekenwedstrijd kregen hun prijzen uitgereikt door Marianne Reijnhoudt van Amnesty Nederland, die in haar presentatie ook de ouders betrok.
Ben Koster sprak namens de Scholengroep met de leerlingen over hun winnende tekeningen. Op 20 november, de Dag van de Rechten van het Kind, kregen ze op de Daltonschool een les over het werk van Amnesty en sloegen daarna aan het tekenen. De diepste indrukken hadden ze overgehouden aan kindsoldaten en kinderarbeid, wat in de tekeningen weerspiegeld werd. Tekeningen die zij als prijs ‘terugkregen’, afgedrukt op een linnen tas met daarin nog wat verrassingen.
Alle tekeningen, eigenlijk stuk voor stuk bijzonder, werden tentoongesteld in de kinderhoek van de bibliotheek. De winnaars, van links naar rechts op de foto (met Marianne Reijnhoudt in het midden):
Elif Baytemur, Jannes Clason, Ties Hoogstraten, Madelief Gérard, Josien Noordman en Zainab Mouaddine.


Tijdens de feestelijkheden rond de tekenwedstrijd, was er in de bibliotheek ook een schrijfactie ten behoeve van slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Er werden brieven geschreven en groetenkaarten. Een van die groetenkaarten was - vers van de pers - gemaakt van een tekening van Bardia Saeidpour Parizi. Zie afbeelding.
Dat dit schrijven resultaten oplevert, blijkt weer uit het feit dat in het afgelopen jaar 650 mensen zijn vrijgelaten na acties van Amnesty International.


Gedichtenwedstrijd
Vanaf 10 december 2017, de Dag van de Rechten van de Mens, organiseerden wij een gedichtenwedstrijd !
Iedereen, jong en oud, werd uitgenodigd een kort gedicht van maximaal 16 regels in te sturen.

Spelregels waren:
Deelnemen kan tot 5 mei 2018, de Dag van de Vrijheid. Dan buigt een deskundige jury zich over de inzendingen. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de leeftijden van de dichters.
De hoofdprijzen (één voor jongeren en één voor volwassenen) zijn mooie, originele afdrukken van de winnende gedichten.
Ook worden de gedichten naar Amnesty International gestuurd, die ze mag publiceren.

Klik hier voor een samenvatting van die Rechten

Internationale Vrouwendag 2017
Voor de jaarlijkse Amnesty-actie rond Internationale Vrouwendag, waren er op woensdagmiddag 8 maart van 14.00 – 16.00 uur vrijwilligers van Amnesty Oegstgeest met een ‘schrijftafel’ in de Openbare Bibliotheek. In een prettige sfeer zijn tientallen groetenkaarten geschreven aan onderdrukte vrouwen in verschillende landen. Voor iedereen die een groetenkaart schreef was er een narcis.

Collecte 2017
Voor de jaarlijkse Amnesty-collecte gingen van 5-11 maart 50 vrijwilligers in Oegstgeest langs de deuren. De opbrengst was € 6.117,55, ruim € 500 meer dan in 2016. Wij bedanken alle collectanten en de gulle gevers.

Tekenen voor Amnesty
Een feestelijke middag was het op 9 december 2016, de dag voorafgaand aan de Dag van de Rechten van de Mens. In de Openbare Bibliotheek werden brieven en groetenkaarten geschreven.
Hoogtepunt was de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd die Amnesty Oegstgeest samen met de Gevers-Deutz Terweeschool organiseerde rond de Dag van de Rechten van het Kind op 19 november. De winnaars waren Jules Sikken, Loek de Jager, Marie van Gelder, Perrine de Mönnink, Take T.T. en Willemijn Stakenburg.
Onder applaus van familie, vrienden en andere aanwezigen ontvingen zij linnen tassen met daarop hun eigen tekeningen geprint en daarin verschillende cadeautjes. Helaas ontbraken twee van de zes winnaars bij de feestelijkheden.
Naomi Arrindell (midden op de foto), regiomanager van Amnesty International, overhandigde de tassen. Ze vroeg elk van de kinderen wat ze speciaal in hun tekening wilden laten zien. Spontaan noemden die uiteenlopende mensenrechten waarover ze in de groepen 7/8 en 8a van hun school lessen hadden gekregen van Lineke Hofdijk en Marjan Schneider van de Scholengroep.

Ben Koster van de Scholengroep riep dat in herinnering en bedankte alle betrokkenen, de school en de leerkrachten, evenals de medewerksters van de bibliotheek die elk jaar het feestje mogelijk maken.

Boekenmarkt 2016
D
e Boekenmarkt 2016 van Amnesty Oegstgeest was een succes. Het aanbod was mooi en veelzijdig, en ook dit jaar kwamen er weer honderden kopers naar de Leo Kannerschool, waar op 11 en 12 november de boeken stonden uitgestald. De opbrengst, ruim 3.400 euro, kwam ten goede aan het werk van Amnesty International.
De onverkochte boeken gingen grotendeels naar een goed doel: De Brug in Katwijk, een opvang voor verslaafden. Op 29 november werden tijdens de inloopochtend in het Dorpscentrum nog wat overgebleven goede boeken verkocht voor een totaal van € 68.
We danken alle goede gevers, de school en de vele vrijwilligers die zich hebben ingespannen.

Collecte 2016
Voor de jaarlijkse Amnesty-collecte gingen in de derde week van maart 51 vrijwilligers in Oegstgeest langs de deuren. De opbrengst was dit jaar bijna 5.600 euro.

Internationale Vrouwendag 2016 

Voor de jaarlijkse Amnesty-actie rond Internationale Vrouwendag, waren er op dinsdagmiddag 8 maart vrijwilligers van Amnesty Oegstgeest met een ‘schrijftafel’ in de Openbare Bibliotheek. 
Er was veel belangstelling voor. Groetenkaarten werden geschreven aan onderdrukte vrouwen in verschillende landen. De meeste kaarten gingen naar de ‘Vrouwen van de Don’, een groep Russische vrouwen die zich kritisch hebben uitgelaten over de regering en die via de rechter gelijkgesteld zijn met ‘buitenlanders’ en daarmee haven en goed kwijtraakten.
Voor iedereen die een groetenkaart schreef was er een bloem.
Intussen heeft Amnesty een reactie gekregen van de Vrouwen van de Don. Ze hebben heel veel kaarten ontvangen en danken iedereen daarvoor.

Getekend voor Amnesty
Een groot succes was het weer, de middag in de Openbare Bibliotheek op 10 december 2015 – de Dag van de Rechten van de Mens. Hoogtepunt was natuurlijk de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd die Amnesty Oegstgeest samen met de Hofdijckschool organiseerde rond de Dag van de Rechten van het Kind op 20 november.
Zes prijswinnaars uit de groepen 7 en 8 kregen tassen met daarop hun eigen tekeningen geprint en kleine verrassingen erin. Marianne Reijnhoudt van het hoofdkantoor van Amnesty International Amsterdam reikte de prijzen uit en sprak, samen met de kinderen, over de rechten die wereldwijd voor het kind zouden moeten gelden, maar die vaak met voeten worden getreden.
Over de schrijfacties van Amnesty International wierp ze de veel gestelde vraag op: ‘Helpt dat nou eigenlijk?’ Het antwoord was onder andere te vinden op de poster aan de muur met daarop een collage van ‘successen’: gevangenen die vrijgelaten waren, mede door toedoen van Amnesty.
Maar heel lang werd er die middag niet bij stilgestaan. De leerlingen hadden al uitgebreid lessen over het werk van Amnesty gehad van de Scholengroep van Amnesty Oegstgeest. Nu was het feest, met lekkers en drankjes! Ben Koster, voorzitter van de Scholengroep bedankte alle betrokkenen, de leerkrachten van de Hofdijckschool en ook de medewerksters van de bibliotheek die het feestje mogelijk maakten.

Intussen werden er bij de Amnesty-stand ook groetenkaarten geschreven en petities getekend. Ditmaal ook voor Teodora del Carmen Vasquez in El Salvador. Zij kreeg een levenloos geboren kind, maar de politie beschuldigde haar ervan de baby gedood te hebben. Ze werd tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens abortus. Vanuit grote delen van de wereld worden de petitielijsten gestuurd naar de minister van Justitie van El Salvador. Dat die grote schrijfacties kunnen helpen, is duidelijk. Ook uw persoonlijke actie, uw brief, kaart of handtekening kan helpen! Doet u mee?

Boeiende lezing
Ferdows Kazemi is schrijfster en journaliste van Iraanse afkomst. Ze is een dynamische persoonlijkheid die op een indrukwekkende manier vertelt over de mensenrechten in Iran en over haar gevangenschap in dat land; ervaringen die in krant en tijdschrift doorgaans niet te lezen zijn.
Ze sprak op 26 november 2015 in het Dorpscentrum. Amnesty Oegstgeest organiseerde de avond samen met Stichting Dorpscentrum Oegstgeest.

Kleine boekenmarkt Amnesty Oegstgeest
Op dinsdag 24 november 2015 was er een kleine boekenmarkt in het Dorpscentrum Oegstgeest. Mooie boeken die overgebleven waren van de ‘grote’ boekenmarkt in 2014 werden er verkocht.

Geef Amnesty kleur! (Kleurwedstrijd 2014)

Twee prijswinnaars!
De 1e prijs in de kleurwedstrijd werd gewonnen door Myrthe van Voorthuisen: een T-shirt met daarop afgebeeld haar ingezonden kleurplaat. De 2e prijs ging naar Tessa Buijs: een tas met daarop haar gekleurde tekening. Ook was er voor beiden een oorkonde. En natuurlijk taart om de prijsuitreiking een feestelijk tintje te geven.

FilmPlusavond
Op 10 maart 2011 was er weer een Filmplusavond. Ditmaal werd vertoond de bekroonde documentaire Burma VJ – Reporting from a closed country, uit de serie Movies that matter.

Andere Markt
Op 13 november 2010 was Amnesty Oegstgeest te vinden op de Andere Markt in het Teylingen College – Duinzigt. De markt bestond uit een grote diversiteit aan kramen met een ideële achtergrond. Wij verkochten de bekende Amnesty-kaarsen en -kaarten, en gaven informatie over onze lokale activiteiten en over Amnesty International. Vele bezoekers zetten hun handtekening onder de petitie voor de vrijlating van de Birmese activiste Su Su Nway. Zij kreeg achtenhalf jaar gevangenisstraf voor het ophangen van een spandoek.
Tijdens de markt bereikte ons het bericht dat het huisarrest was opgeheven van Aung San Suu Kyi, een andere Birmese activiste, voor wie brede internationale belangstelling was en voor wie wij eerder handtekeningen verzamelden.

Oegstgeester 5-meimarkt
Op 15 juni 2010 was Amnesty Oegstgeest te vinden op de weekmarkt, met speciale aandacht voor de mensenrechten in Birma. Maar liefst 700 bezoekers zetten hun handtekening op een petitie. De jaarlijkse presentatie op de Oegstgeester 5-meimarkt ging in 2011 helaas niet door.

Internationale Vrouwendag
In het kader van de Internationale Vrouwendag (8 maart), stond Amnesty Oegstgeest op 9 maart 2010 met een kraam op de weekmarkt. Rond de campagne Stop geweld tegen vrouwen werden o.a. tassen verkocht die door Afrikaanse vrouwen waren gemaakt.

Amnesty fototentoonstelling in Volkenkunde

1.	Museum Volkenkunde Leiden, november 2008. Vrijwilligers van Amnesty Noordwijk en Amnesty-Oegstgeest verzamelen handtekeningen voor een ondersteuningsactie van mensenrechtenactivisten in Iran, Myanmar en Zimbabwe. Museum Volkenkunde Leiden, november 2008. Vrijwilligers van Amnesty Noordwijk en Amnesty Oegstgeest verzamelen handtekeningen voor een ondersteuningsactie van mensenrechtenactivisten in Iran, Myanmar en Zimbabwe. Wethouder mevr. van Oortmerssen bekijkt de Amnesty-fototentoonstelling in Volkenkunde. Wethouder mevr. van Oortmerssen bekijkt de Amnesty-fototentoonstelling in Volkenkunde.

Naar top