Activiteiten
Onderstaand vindt u de vaste activiteiten van Amnesty Oegstgeest.
Wisselende activiteiten worden genoemd onder Actueel.
Wilt u meer informatie over een onderdeel en/of hebt u belangstelling om te helpen bij activiteiten? Klik dan op >>meer achter de gewenste activiteit..

pijl Brieven, groeten en verzoekschriften schrijven door burgers van Oegstgeest aan buitenlandse regeringen, ten behoeve van gewetensgevangenen. Bv. aandringen op een eerlijk proces, afschaffen van de doodstraf.
a. Wilt u brieven schrijven aan een regering en/of een consul, aan de hand van voorbeeldbrieven?
b. Wilt u een groet brengen aan gewetensgevangenen, die zich daardoor moreel gesteund voelen?
c. Wilt u petities tekenen?
>>meer

pijl Opkomen voor de (mensen)rechten van vrouwen, in het bijzonder de viering van de Internationale Vrouwendag op 8 maart; informatie geven over de discriminatie van vrouwen in veel landen, over de noodzaak van betere bescherming.
>>meer

pijl Viering 10 december Dag van de Mensenrechten.
Door acties als het aanbieden van Amnesty-kaarsen aan restaurants en het leveren van actueel informatiemateriaal de aandacht vestigen op de noodzaak van het verdedigen van de mensenrechten in de wereld.
>>meer

pijl Overige activiteiten.
Elk jaar organiseert Amnesty International Nederland vele acties. Wij, als Werkgroep Amnesty Oegstgeest, kiezen hieruit die acties, die o.i. de belangstelling hebben van de inwoners van Oegstgeest en omgeving, en die passen bij onze beschikbare capaciteit. Zo werd bijvoorbeeld in de regio meegewerkt aan een geslaagde Mensenrechtenwandeling.

Wilt u meedoen? Zie contact

pijl Collecteren voor Amnesty (in februari of maart) wordt vanuit het Hoofdkantoor via een plaatselijke coördinator geregeld. >>meer

Naar top